Brannvern for elever på mellomtrinnet

Brannvern for elever på mellomtrinnet

"Eldar & Vanja om elektrisitet og brannvern" er vårt undervisningsopplegg for elever på mellomtrinnet. Opplegget er tilpasset elever i 6. klasse.

Elevheftet handler om brannfare ved bruk av elektrisitet og elektriske apparater. Det tar for seg enkel brannteori (branntrekanten) og hvordan elektrisitet blir til. I tillegg berører heftet temaer som brannøvelser, røykvarslere og hva man skal gjøre hvis det oppstår brann. Elevheftet kan om ønskelig brukes i kombinasjon med dette skolenettstedet brannvettskolen.no. Her er det opprettet et eget område spesielt for elever på mellomtrinnet. Nettsiden inneholder fem interaktive oppgaver/spill i flashformat, som tar for seg hovedtemaene i elevheftet. Disse kan brukes som interessevekkere og for variasjon i undervisningen.

» Bestill gratis elevhefter
» Last ned lærerveiledning

» Last ned elevheftet i elektronisk versjon (5,5 Mb)
 

Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen inviterer alle skoleklasser på mellomtrinnet til å bli med på konkurransen Aksjon boligbrann. Blant alle som deltar, trekker vi ut tre skoleklasser som vinner et tilskudd til en klassetur på 10.000 kroner.

Slik deltar dere
Her er kortversjonen av oppskriften på hvordan klassen deltar:

1) Del ut kontrollskjema
Last ned kontrollskjema nederst på denne siden, kopier opp og del ut til alle elevene i klassen. Gi en kort opplæring i hvordan skjemaet skal fylles ut.

2) Gjennomfør kontroll
Den enkelte elev tar med kontrollskjemaet hjem til foreldre, til besteforeldre, til tanter/onkler eller andre. Der går eleven gjennom de seks sjekkpunktene, og krysser av for om punktene er i orden eller ikke. Vi forutsetter at alle elever gjennomfører minst én boligkontroll, men det er selvsagt lov å gjøre flere.

3) Samle inn resultater
Klassen samler inn alle kontrollskjemaer, og lager en fellesrapport der dere summerer opp antall boligkontroller og hvilke resultater kontrollene gav.

4) Registrer resultater
Gå inn på nettsiden brannvettskolen.no/mellomtrinnet og registrer klassens resultater. Nettsiden gir dere en grafisk presentasjon av resultatene for både klassen, skolen, kommunen, fylket og for hele landet.

Flere gode råd og konkurranseregler finner du i lærerveiledningen som du kan laste ned nedenfor..

» Last ned lærerveiledning
» Last ned kontrollskjema på bokmål
» Last ned kontrollskjema på nynorsk


Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap • Gjensidige Forsikring ASA • Norsk brannvernforening