Ressurser for lærere og foreldre

Ressurser for lærere og foreldre

Brannvettskolen.no er Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen sitt nettsted for skoler og barnehager. På denne siden for lærere og foreldre har vi samlet nyttig informasjon om undervisningsoppleggene, med mulighet for å bestille materiell og laste ned lærerveiledninger. Velg tema i menyen til venstre.

Hvorfor brannvernopplæring i skoler og barnehager?
Årlig omkommer 60-70 mennesker i brann i Norge. Brannvesenet rykker ut til rundt 2500-3000 bygningsbranner, hvorav cirka 1500 er branner i boliger. Verdier for over 4 milliarder kroner går tapt. Brann er altså et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med.

Lovverk og læreplaner sier ikke noe direkte om at skoleelever og barnehagebarn skal ha brannvernopplæring, men et slikt krav understøttes i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Denne forskriften beskriver hva som kreves av brannsikkerhetstiltak i skoler, barnehager og andre såkalte særskilte brannobjekter, det vil si bygninger der en brann kan medføre tap av mange menneskeliv. Forskriften slår blant annet fast at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i bygningen. I skoler og barnehager innebærer det normalt flere brannøvelser per år. Som faste brukere av skolebygninger og barnehagebygg er det naturlig at også barn og unge får brannvernopplæring, slik at de tilegner seg grunnleggende kunnskaper om brannforebygging og opptreden ved brann.


Nyhetsbrev for skoler og barnehager
To-tre ganger i året sender Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen ut nyhetsbrev per e-post til skoler og barnehager. Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet, skriv inn e-postadressen din i skjemaet nedenfor.


Meld deg på eller stopp nyhetsbrevabonnementet ditt:
E-postadresse:
 

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap • Gjensidige Forsikring ASA • Norsk brannvernforening