Brannvern for elever i videregående skole

Brannvern for elever i videregående skole

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen har utviklet et rent nettbasert undervisningsopplegg for elever i videregående skole. Opplegget består av prosjektoppgaver tilpasset de ulike studieretningene.

Vi anbefaler at elevene arbeider med prosjektoppgavene i prosjektgrupper på 3-5 personer, men oppgavene kan også løses individuelt.

» Gå til undervisningsopplegget for videregående skole


Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap • Gjensidige Forsikring ASA • Norsk brannvernforening