Eldar & Vanja om brannvern

Eldar & Vanja om brannvern

Vårt undervisningsopplegg for småskoletrinnet har tittelen "Eldar og Vanja om brannvern", og har som målsetting å lære barna hva de skal gjøre hvis brannalarmen går på skolen eller røykvarsleren piper hjemme. Opplegget passer best for elever i 1.-2. klasse.

De fleste skoler i Norge er klassifisert som "særskilte brannobjekter". Dette betyr blant annet at skolene skal gjennomføre brannøvelser hvert år. Mange barn blir engstelige når brannalarmen går - selv om det bare er en øvelse. Brannalarmanlegget bråker, ting skal skje fort og de får ikke med seg alle tingene sine ut. Å være godt forberedt gir trygghet. Dette undervisningsopplegget gir barna (og læreren) muligheten til å forberede seg på både de praktiske og de mer følelsesladde forhold ved en brannøvelse.

I det fargerike elevheftet (22 sider) får barna i tillegg til å lære om brannøvelser, lære om røykvarsleren, typiske brannårsaker med mer. Elevheftet kan for eksempel brukes til temadager, gjerne i forbindelse med en brannøvelse. Det kan også brukes stykkevis i tilknytning til undervisning i andre fag som norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Elevheftet er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk.

» Bestill gratis elevhefter
» Last ned lærerveiledning
» Last ned elevhefte
(5,5 Mb)


Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap • Gjensidige Forsikring ASA • Norsk brannvernforening