Om Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen står bak disse undervisningsoppleggene og samkjører sentrale aktiviteter om brannvern for skoleelever og barn i barnehagen. Gruppa har som formål å utvikle og tilby gratis undervisningsmateriell for barn og unge. Gruppa består av Stiftelsen Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Gjensidige Forsikring.

Norsk brannvernforening fungerer som sekretariat for samarbeidsgruppa, og tar seg av de fleste praktiske oppgavene med drift av undervisningsoppleggene:

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen
Stiftelsen Norsk brannvernforening
Postboks 6754 Etterstad
0609 Oslo