Sjekk brannsikkerheten!

Sjekk brannsikkerheten!

Hvilken skole er best på brannvern her i landet? Hvilken kommune har flest røykvarslere som ikke fungerer? Hvilket fylke er flinkest på å ha brannøvelser hjemme?

Vi inviterer alle skoleklasser på mellomtrinnet til å være med på en brannsikkerhetskontroll i norske hjem. Elevene skal blant annet sjekke om det finnes røykvarslere, om røykvarslerne fungerer, om boligen har slokkeutstyr, og om de som bor der har hatt brannøvelse. Etter hvert som skoleklassene registrerer svarene sine her på brannvettskolen.no, gir nettsiden oppdaterte oversikter over resultatene på landsnivå, fylkesnivå, kommunenivå og helt ned på den enkelte skole som deltar. Slik deltar din skoleklasse »

Sjekk resultater:
For å finne resultater for din kommune eller din skole, bruk resultatvelgeren "Vis resultater".

Resultater for hele landet og for hvert fylke finner du her:
Hele landet | Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Svalbard | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold

Vinnerklasser 2015/2016, som alle får 10.000 kroner til en klassetur:
» Klasse 6B ved Lone skule i Bergen
» 6. klasse ved Jaren skole i Gran, Oppland
» 6. klasse ved Nesna skole i Nordland

Vi gratulerer!