Spill: Sikringen går

Spill: Sikringen går

El-anlegget hjemme hos deg har to viktige oppgaver: Den første er selvsagt å fordele strøm ut til alle elektriske apparater. Ellers hadde jo ikke apparatene virket. Den andre oppgaven er å holde elektrisiteten under kontroll, slik at det ikke blir for hett! Sikringsskapet er hjertet i det elektriske anlegget. Her passer sikringene på at det ikke går for mye strøm i ledningene.

Prøver vi å bruke mer strøm enn hva strømkretsen er beregnet for, brytes strømmen. Vi sier gjerne at "sikringen går". Vil du teste? Klikk på bildet ovenfor for å starte.


Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap • Gjensidige Forsikring ASA • Norsk brannvernforening