Spill: Slokk brannen

Spill: Slokk brannen

En brann er flammer som er ute av kontroll. Helt siden steinaldermennesket lærte seg å mestre ilden for tusenvis av år siden, har vi vært avhengig av den for å lage mat, holde varmen og hygge oss. Tre elementer må være til stede samtidig for at det skal bli ild: Brennbart materiale, oksygen (en gass som finnes i lufta) og varme. Dette kaller vi branntrekanten.

For å slokke en brann må du fjerne minst ett av elementene i denne branntrekanten. Vi har en liten brann du må slokke! Klikk på bildet ovenfor for å starte.


Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap • Gjensidige Forsikring ASA • Norsk brannvernforening