Brannvern i hjemmet

Brannvern i hjemmet

Selv om det er hjemme vi vanligvis sover og oppholder oss mest, er det ikke like strenge krav til brannsikkerhet i boliger som i skoler.

To ting er lovpålagt i alle boliger (med boliger menes både hus, leiligheter, hybler, fritidshus og hytter):

Røykvarsler
Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler eller godkjent brannalarmanlegg. Røykvarsleren skal være plassert slik at den høres tydelig på alle soverom selv om dørene er lukket. I boliger med flere etasjer anbefales flere sammenkoplede røykvarslere, slik at røykvarslerne slår ut samtidig i alle etasjer dersom det begynner å brenne.

Slokkeutstyr
Alle boliger skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Med slokkeutstyr menes enten brannslokkeapparat eller husbrannslange.