Brannvern i hjem og skole

Brannvern i hjem og skole

Brannvern handler først og fremst om å beskytte mennesker og dyr mot brann. Det handler også om å verne bygninger og alle verdiene disse inneholder, alt fra stolen du sitter på til musikkfilene du har lagret på datamaskinen.

I dette undervisningsopplegget skal vi se nærmere på brannvern både hjemme og på skolen. Vi skal lære mer om hva brann egentlig er, og vi skal se litt på hvordan brannvern angår oss alle. Til venstre finner du fire temasider med ulike oppgaver dere kan løse. Klikk på temaet du vil lese mer om. Lykke til!