Hva har branner med meg å gjøre?

Hva har branner med meg å gjøre?

Et hus brenner helt ned. Bare en haug med aske ligger igjen etterpå. Eller røyk som velter ut av vinduene i en blokkleilighet. Du har sikkert lest om slike ulykker i avisen og sett det i nyhetene på TV. Kanskje har du sett det i virkeligheten også.

Likevel er det vanlig å tenke: "Dette har ikke noe med meg å gjøre. Det brenner jo aldri hos oss."

Sannheten er at det kan skje hvem som helst. I Norge brenner i gjennomsnitt mer enn åtte bygninger hver dag. Til sammen koster alle brannene over 4 000 000 000 kroner (fire milliarder kroner) hvert år.