Hva er brann?

Hva er brann?

For at noe skal kunne brenne er det tre elementer som må være til stede samtidig:

» brennbart materiale
» varme
» oksygen

Brann er altså en prosess som krever at et brennbart materiale får tilstrekkelig varme og tilgang på oksygen. For å illustrere at disse tre elementene er avhengige av hverandre, kan vi sette elementene sammen til en trekant. Denne kaller vi branntrekanten.

For å slokke en brann må man fjerne én eller flere av sidene i branntrekanten. Man kan altså enten fjerne det brennbare materialet, senke temperaturen eller redusere tilgangen på oksygen.

Hva er røyk?
"Ingen røyk uten ild", er det et ordtak som sier. Røyken er et produkt av ilden. Hva røyken inneholder avhenger av hva som brenner, temperatur og oksygentilførsel. Generelt kan man si at røyken består av forbrenningsgasser, sot, luft og vanndamp. Røyken kan være svært giftig.