Slik bestiller du materiell for barnehager

Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot bestillinger per telefon. Materiellet kan bare bestilles gjennom vår nettbutikk.

Betingelser
Materiellet er gratis for barnehagene, inklusiv forsendelse. Opplaget er begrenset, så hver barnehage kan normalt kun få én perm og ett sett hånddukker. Kun barnehager (kommunale, private, familiebarnehager og bedriftsbarnehager) kan bestille dette materiellet. Kommunale brannvesen kan også bestille, men kun et eksemplar til eget bruk.

Hvorfor gratis?
Vi har faktisk fått dette spørsmålet: Hvordan kan dette flotte materiellet være gratis? Svaret er enkelt. Vi mener det er så viktig at barn og barnehageansatte lærer om brannvern at alle barnehager skal ha anledning til å bruke dette materiellet - uavhengig av økonomi.


Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap • Gjensidige Forsikring ASA • Norsk brannvernforening